Politik for brug af mobiltelefoner og computere

Computeren er et naturligt arbejdsredskab i den daglige undervisning.Vi ønsker at fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende digital kultur, hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af computeren, og de muligheder den giver.

På Forældreskolen medbringer man selv en computer fra 4. klasse, men allerede fra 0. klasse inddrages iPads og chromebooks løbende i undervisningen.

Læs mere om Forældreskolens digitale retningslinjer her.

Læs mere om Forældreskolens politik for brug af computere og telefoner i SFO-tiden her.