Værdigrundlag og vedtægter

Forældreskolens værdigrundlag er historisk funderet og omhandler de værdier, skolen er baseret på:

 • Forældreskolen er kendetegnet ved et trygt og inspirerende læringsmiljø med et højt fagligt niveau.
 • Forældreskolen hviler på et fundament af engagement, tillid, respekt og loyalitet mellem skole, elever og forældre.

Forældreskolens formål er visionært og omhandler de værdier, vi vil tilstræbe eller opnå:

 • Vi vil være en velorganiseret skole.
 • Vi vil en engageret og målrettet undervisning.
 • Vi vil en undervisning på et højt fagligt niveau.
 • Vi vil selvstændighed, handlekraft og livsduelighed.
 • Vi vil respekt for traditioner og åbenhed for forandring.
 • Vi vil bevidstgøre om det danske demokratiske og kulturelle grundlag.
 • Vi vil en god omgangstone og en hensynsfuld adfærd.
 • Vi vil en uhøjtidelig stemning af tillid, glæde og humør.
 • Vi vil et forpligtende samarbejde mellem alle skolens parter.
 • Vi vil et trygt miljø, hvor der er gensidig respekt for forskelligheder.

Se Forældreskolens vedtægter her VEDTÆGTER FOR FORÆLDRESKOLEN.

Vedtægterne er på bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2020 besluttet indstillet til forældrekredsen og vedtaget på Forældrekredsmødet onsdag den 12. august 2020.