Dimission for 9. årgang

Dimissionen er markeringen af afsluttet skolegang på Forældreskolen Aarhus - og er samtidig en lejlighed til, at eleverne fra skolens 9. årgang, deres forældre og klasselærere kan tage afsked med hinanden inden feriens start. Dimissionen afholdes den sidste torsdag i skoleåret med deltagelse af 9. årgangs elever og forældre. Øvrige familiemedlemmer og jubilarer er også velkomne. Tilmelding til arrangementet sker via SkoleIntra efter modtagelse af invitation eller ved henvendelse til skolens kontor.

Programmet byder på dimissiontaler, overrækkelse af prøvebeviser og legater samt musikalske indslag.

Jubilarer

På Forældreskolen er vi glade for hvert år at kunne byde velkommen til tidligere elever, som har lyst til at besøge os og skolen i anledning af deres jubilæum.

Vi får typisk besøg af både 20, 25, 30, 40 og 50-års jubilarer – og indimellem også 60-års jubilarer!

Den sidste torsdag i skoleåret inviterer vi jubilarer til en lille rundvisning på skolen med efterfølgende reception samt invitation til deltagelse i Forældreskolens officielle dimission for eleverne på 9. årgang i Hermans i Tivoli Friheden.

Program for jubilarer:

Kl. 13.30                              Rundvisning på skolen
Kl. 14.00 – 15.00                 Reception for jubilarer, hvor vi serverer et lille glas i skolens personalerum
Kl. 16.00 – 17.30                 Dimission og afslutning i Hermans i Tivoli Friheden

Deltagelse i ovenstående forudsætter forudgående tilmelding ved skriftlig henvendelse til skolens kontor på admin@foraeldreskolen.dk i god tid inden dimissionen.

Sommerafslutning

Sommerafslutningen afholdes den sidste dag i skoleåret, hvor elever fra 0. - 8. årgang samt forældre og skolens personale mødes til fællessang, musikalske indslag, sommertale og overrækkelse af legater i skolegården.