Dimission og jubilarer

Dimissionen er markeringen af skoleårets afslutning og samtidig en lejlighed til at elever, forældre og lærere kan tage afsked med hinanden inden feriens start. Dimissionen afholdes den sidste fredag i skoleåret med deltagelse af elever og forældre, og hvor øvrige familiemedlemmer også er velkomne.

Programmet byder på dimissiontale, overrækkelse af prøvebeviser og legater samt musikalske indslag.

 

Jubilarer

Vi er glade for hvert år at kunne byde velkommen til en række Forældreskole-jubilarer, som er mere end velkomne til dimission. For at sikre, at der er plads til alle, skal jubilarer derfor henvende sig på skolens kontor i god tid inden dimissionen.

Umiddelbart efter dimissionen er jubilarer velkommen på skolen til et lille glas og en rundvisning på Forældreskolen. Arrangementet på skolen begynder klokken cirka 11.45 og slutter klokken 13.00. Det foregår i lokale 15 og 16 ved siden af skolens kontor på 1. sal i hovedbygningen.