Dimission for 9. årgang

Dimissionen er markeringen af afsluttet skolegang på Forælreskolen Aarhus - og er samtidig en lejlighed til, at eleverne fra skolens 9. årgang, deres forældre og klasselærere kan tage afsked med hinanden inden feriens start. Dimissionen afholdes den sidste torsdag i skoleåret med deltagelse af 9. årgangs elever og forældre, og hvor øvrige familiemedlemmer også er velkomne. Tilmelding til arrangementet sker via SkoleIntra efter modtagelse af invitation.

Programmet byder på dimissiontale, overrækkelse af prøvebeviser og legater samt musikalske indslag.

 

Sommerafslutning & jubilarer

Sommerafslutningen afholdes den sidste dag i skoleåret, hvor elever fra 0. - 8. årgang samt forældre, skolens personale og jubilarer mødes til fællessang, musikalske indslag, sommertale og overrækkelse af legater i skolegården. Vi er glade for også hvert år at kunne byde velkommen til en række Forældreskole-jubilarer, som er mere end velkomne til sommerafslutningen.

Umiddelbart efter sommerafslutningen inviteres alle jubilarer til et lille glas og en rundvisning på Forældreskolen Aarhus. For at sikre, at der er plads til alle, skal jubilarer derfor henvende sig på skolens kontor i god tid inden sommerafslutningen.