Friplads

Forældreskolen yder med tilskud fra Fordelingssekretariatet fripladstilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning.

Når fordelingen af fripladstilskud er afsluttet i december, bliver alle ansøgere orienteret pr. mail.

Ansøgere, der er bevilliget tilskud, vil blive modregnet det tildelte beløb i skolepengene fra januar til og med juni 2025.

Ansøgning om fripladstilskud til skoleåret 2023/2024 skal være skolens kontor i hænde senest fredag den 1. september 2024 klokken 12.00. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive behandlet.

Ansøgning sker ved udfyldelse og aflevering af et af disse skemaer:

Ifølge friskoleloven fordeles tilskuddene til friplads mellem skolerne af Fordelingssekretariatet, hvis vedtægter godkendes af Børne- og Undervisningsministeren.

Ifølge vedtægterne fastsætter bestyrelsen for Fordelingssekretariatet de nærmere retningslinjer for fordeling af tilskuddene.

Læs Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag her.