Legater

I forbindelse med afgangselevernes dimission uddeler Forældreskolen en række legater.

 

Axel Kiers Legat

Legatet er udelukkende til fordel for elever på Forældreskolen i Aarhus. Legatet er oprettet i 1952 af Axel Kier, direktør i det Danske Trælastkompagni, og det uddeles til én elev fra hver afgangsklasse.

 

Støttefondens legat

Legatet uddeles til én elev fra hver afgangsklasse samt én elev fra hver klasse på 7. årgang.

 

Skolebestyrer Kaj Haagerup og hustrus mindelegat

Legatet er stiftet af tidligere Skolebestyrer Kaj Haagerup og hustru, og det uddeles til én elev fra hver afgangsklasse.

 

Nanna Berg Nielsens legat

Legatet uddeles til én elev fra hver 5. klasse, der har gjort sig særligt bemærket i faget dansk.