Fagligheden

På Forældreskolen har vi respekt for fagligheden og hinanden. Vi tilbyder et trygt og inspirerende læringsmiljø med et højt fagligt niveau.

Fagligheden kommer til udtryk i alt, hvad vi gør på Forældreskolen, og den er en essentiel del af den måde, vi driver skolen på.

På alle årgange tager en klasselærer, en viceklasselærer samt klassens faglærere hånd om eleverne og sikrer dem en god, faglig og social hverdag.
I 0. - 1. klasse tager pædagoger også del i undervisningen, så eleverne får en god begyndelse på skolelivet.

Skolens lærere underviser i fag, hvor de er linjefagsuddannede eller har mange års undervisningserfaring.

Vi giver eleverne flere timer i de humanistiske og naturfaglige kernefag, end det vejledende undervisningstimetal som Undervisningsministeriet foreskriver.

Vi forventer, at eleverne kvitterer med dedikation, engagement og nysgerrighed, og at de møder forberedte og deltager aktivt i undervisningen.

Det er med til at opretholde Forældreskolens høje, faglige niveau.

I venstre spalte kan du læse meget mere om faglighed og undervisningen her på Forældreskolen.