Forsikringer

Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, er det familiens basisforsikring, der dækker. Familien bør derfor sikre sig, at der er tegnet en dækkende forsikring.

Hvis eleverne forvolder hinanden skade i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter.
Den forsikringsmæssige del af sådanne sager henvises til afgørelse eleverne imellem (hjemmene), eventuelt gennem deres respektive forsikringsselskaber.

 

Skade på skolens ting

Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar.
I øvrigt henvises til Forsikring & Pensions pjece ’Skolen og forsikring’, som kan læses her.

 

Erhvervspraktik og studiebesøg

Bliver eleven skadet, eller forvolder eleven skade på andre under deltagelse i erhvervspraktik eller studiebesøg, dækkes skaderne under statens erstatningsordning.