Fritagelse for undervisning

Grundlæggende gælder det, at alle elever skal deltage i alle timer i alle fag. Faglærere kan give fri i enkelte timer, klasselærere i op til fire dage.

Fritagelse herudover skal forelægges skolelederen. Det henstilles, at eleverne kun bedes fri, når der er meget tungtvejende grunde hertil og helst ikke i afgangsklasserne.

Fritagelse for idræt gives kun i kortere perioder af idrætslærerne - ellers af skolelederen. Ved fritagelse i længere perioder, skal der foreligge en lægeattest.

Eleven og forældrene forventes at orientere sig om det under fraværet gennemgåede pensum og tilstræbe, at eleven hurtigst muligt efter tilbagevenden indhenter det forsømte.