Parkeringsforhold

Der er gode tilkørselsmuligheder til Forældreskolen.

Skovbrynet (vejen for enden af Birketinget) rummer et stort antal parkeringspladser, og vi anbefaler, at afsætning og afhentning sker her.

Vi henstiller til, at standsning og parkering omkring skolen sker under hensyntagen til naboer og øvrige bilister.