Parkeringsforhold

Der er gode tilkørselsmuligheder til Forældreskolen.

Skovbrynet (vejen for enden af Birketinget) rummer et stort antal parkeringspladser, og vi anbefaler, at afsætning og afhentning sker her.

Bemærk:
Aarhus Kommune har meddelt, at der fra primo 2023 vil blive indført betalingsparkering i området omkring skolen.

Vi henstiller til, at standsning og parkering omkring skolen sker under hensyntagen til naboer og øvrige bilister.