Antimobbestrategi

Forældreskolens værdiggrundlag

Forældreskolen er kendetegnet ved et trygt og inspirerede læringsmiljø med et højt fagligt niveau. Forældreskolen hviler på et fundament af engagement, tillid, respekt og loyalitet mellem skole, elever og forældre.

Det værdimæssige grundlag som skolens antimobbestrategi bygger på, er tryghed, respekt og tillid, når det handler om at forebygge og løse konflikter vedrørende mobning.

”Mobning er et gruppefænomen og bekæmpelsen af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange”.

Denne definition er Forældreskolens udgangspunkt, når vi arbejder forebyggende og skal iværksætte en handlingsplan ud fra en konkret henvendelse eller egne observationer om mobning.
Der er ikke kun tale om offer og mobber, men også tilskuere og medløbere. Dette gør sig gældende, både når det gælder den traditionelle mobning og den digitale mobning.
Vi accepterer ikke mobning, men arbejder kontinuerligt på at forebygge, at det opstå og går aktivt til værks, hvis det alligevel foregår.

Læs Forældreskolens antimobbestrategi her.